Om Evangelos Lolis

Om mig

Jag är specialist inom internmedicin och endokrinologi med lång erfarenhet inom sjukvården. Min läkarkarriär började 2004. Förutom internmedicin och endokrinologi har jag jobbat en längre tid inom ortopedi och reumatologi. 

Mellan 2008-2018 har jag arbetat som läkare på Centralsjukhuset i Karlstad. Större del av min karriär har jag varit verksam på Centralsjukhuset i Karlstad. Jag har även haft förmånen att jobba på Karolinska Sjukhuset  en del och varit aktiv inom forskning.

Nästa utmaning för mig är att erbjuda privatvård med hög kvalitet , patienten i fokus  samt kortare väntetider till specialistvården.

Vi erbjuder något som offentlig vård inte kan erbjuda.

Vi erbjuder besök inom kort tid och möte med specialistläkare
Vi erbjuder besök på obekväma tider
Vi ger tid till patienten att beskriva sina problem.
Vi tar en djup anamnes och går genom tidigare utredningar
Vi skaffar personlig kontakt med patienten
Vi erbjuder kontinuitet
Vi ger inte upp tills vi har hjälpt patienten
Vi erbjuder en lugn och avslappnad miljö.
Vi erbjuder regelbunden återkoppling

Dr Evangelos Lolis

Telefon:054-7712250

Mail:info@evangeloslolis.se

Adress: Drottningsgatan 19,65225 Karlstad (Läkarhuset)

llständig utredning och behandling  av internmedicinska sjukdomar som bl.a 

Kardiologiska sjukdomar

Lungmedicinska sjukdomar

Njursjukdomar

Magtarmsjukdomar